close

“Trần Thế”, có bấy nhiêu sự vui buồn?…nhưng vui trong chốt lát rồi cái buồn âm thầm, ôm và vây kín lấy chúng ta…cuộc đời thì khó biết trước ngày mai. Và “Ngày mai …. vẫn là ngày mai…không có ngày kết thúc!”. Trong cuộc sống thì Vật chất chỉ là sự tạm bợ, con người sống trên hành tinh này cũng là sự “tạm bợ” khi chết đi để lại một “cái xác” không “Hồn”. Nhưng cũng có một loại “Hồn Thiện Tri Thức” mà khó ai nhận ra nó….Khi nhận ra được nó quá “Huyễn Pháp” thì người đời có thể gọi nó là một “Gíac linh” siêu Bí ẩn và Vô vi…

Thầy Trọng Hùng
Thầy Trọng Hùng

Gía trị “Vật chất” và giá trị “Mật Pháp” như thế nào cho “Khế hợp” ? Khi chúng ta đến “Cầu Pháp” để được gì cho chúng ta? Đừng như là một “Đồng tiền” vật chất ấy mà mua hoặc trao đổi, để có một “Bó rau Muống” để được cho mình. Gía trị Mật Pháp Thiên cẩm Sơn là sự “Vô giá” không lấy cái “Đồng Tiền” vật chất mà trao đổi như là một thứ hàng hóa tầm thường….. “Khẩu Diệu Vô Vi” quý giá nhất mà chúng ta học theo đó là “Tự Lợi, Lợi Tha”

HOÀNG TRỌNG (Trọng Hùng Fengshui) có đôi lời chia sẽ quý bạn đọc xa gần….nhân ngày Lễ Vu Lan – Báo Hiếu.

Âm dương phước báo
Âm dương phước báo

Ba yếu tố đầu tiên để được trợ giúp Mật Pháp Thiên cẩm sơn:

 1. Đầy đủ phước báo:

Vậy Phước Báo là gì? Có mấy loại phước báo?

 • Phước báo là sự hội tụ của âm phước và dương phước của nghìn khiếp nghìn đời được bằng hai con đường hiện hữu và phi hiện hiện hữu (Hữu vi và Vô vi)
 • Hiện hữu là hữu vi pháp (dương phước) hiện thân là tiền bạc, nhà cửa, phương tiện thế gian, thân hình sáng đẹp tươi tốt, điều kiện vật chất đủ đầy (thiện xảo thông, phương tiện thông).
 • Phi hiện hữu là vô vi thuộc về (âm phước) hiện thân được hội tụ trùng trùng trong từng sắc na không gian (năng lượng) biến hóa thành trí tuệ hay huệ thông dân gian. Ví dụ: Chưa nghe nói mà tin, chưa thấy mà biết…đó là niềm tin, biết thấy của trí huệ được lập thành từ dạng sát na, từ vô lượng kiếp.
 • Giesu có câu: “Phước cho ai, chưa thấy mà tin” Người Trung hoa có trăm chữ Phước là ở đây.
 1. Chân thật cầu pháp:

Lợi mình và Lợi người. Mật nghĩa nói rằng: “Tự Lợi, Lợi Tha”

Ta cầu pháp cũng không gì niềm tin mà cầu. Vì nhân gian đồng lợi…chúng sanh đồng cầu.

 • Nhân gian trùng trùng…chúng sanh mê nhiễm, sai lầm tâm linh và tính ngưỡng. Lệch lạc niềm tin, mê mờ Đạo và Pháp. Hiểu sai Tha Lực và Tha Tha tâm, Thuật Phép và kinh điển….
 • Nên vọng cầu siêu huyễn lạc lõng tâm linh giữa hiện hữu và phi hiện hữu (vô vi và hữu vi).
 • Hiện Hữu phải chân thật thì tâm lực phi hiện hữu sẽ đến Huyễn diệu tự tác thành (gọi là chánh Mật tương dung)

. Thần Mật không xa!  Tuy nhiên, phải chân thành Cầu Pháp gọi là “Thần Mật”

. Chân thành ngôn ngữ gọi là Mật Ngữ (khẩu mật)

Tất cả trong trạng thái Balamật tâm (Tâm Hạnh, Hành Tính) từ đó ý mật sẽ xuất hiện Huyền diệu pháp đồ , lợi lạc cho nhân gian chúng sinh an ổn.

Thân mật – khẩu mật –  ý mật = Thần Mật

 1. Chúng sanh cầu pháp:

Vì kẻ cầu Pháp Phước (niềm tin + tài vật) và lòng chân thật cầu pháp còn phải tùy thuộc vào điều kiện thứ ba là:

Kẻ không nhơ bẩn (hèn hạ) vì loại này thường Chối pháp, Phỉ báng pháp.

Xem Pháp như một món hàng trao đổi trong thế gian…không nghĩ đó là Tâm Hạnh của Hành giả đã được Thệ Nguyện Mật Hạnh trước tất cả Thập phương tam thế Phật. Độ Pháp như hạt mưa xa đến tất cả những chúng sanh thật tâm cầu.

THÂN – KHẨU – Ý – TÙY TRÍ – HUỆ HÀNH (Đây là Hạnh Nguyện của Du già tại thế)

 • Mật pháp Thiên cẩm sơn là cứu cánh lợi lạc, đem lại cho chúng sanh bằng công hạnh Mật nguyện của hành giả – Bồ tát Sư địa – Ly vô cấu nhiễm.

Cho nên: Mật pháp Thiên cẩn sơn không xa rời chúng sanh hoặc phải vọng cầu… Mà Mật Pháp Thiên cẩm sơn là phải Chân thật cầu, Chân thật pháp…..

Thiên Cẩm Sơn Ngày 22/08/2015

Từ Khóa : Âm dương phước báobột trừ tà tẩy uếdịch vụ cúng kiếnfengshuikhai quan điểm nhãnpháp khi phong thủyphong thủyphong thủy nhà đấtthầy phong thủytrọng hùngvật khí phong thủyvật phẩm phong thủyxem ngày giờ tốtxem phong thuy
tronghung

Tác giả tronghung

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.