close

Những dự định tiên đoán của Bậc thầy phong thủy David Kod nói về Chính trị và nền kinh tế toàn cầu không ổn định vào năm 2012, điểm nhấn của Ông nói về chuyên ngành Bất động sản của Malysia.

Trọng Hùng Fengshui
Trọng Hùng Fengshui

KUALA LUMPUR: The Dragon year of 2012 will prove to be a volatile year for the global economy, but Malaysia will be spared the worse aspects of it, Malaysian environology experts predicted.

Master David Koh (pic), a renowned feng shui master and founder of the Malaysian Institute of Geomancy Sciences (MINGS), predicted that 2012 will be a tough year for Malaysian politicians from either side of the divide as they face an imminent general election.

“We also predict the eventual winners will only win marginally,” he told a press conference during the MINGS 2012 outlook talk here yesterday.

Koh said the global economy will be volatile because of the poor economic performance of the United States and also the Euro currency.

“This will affect Southeast Asia, but Malaysia will be the more stable country among the others,” said the 65-year-old, who studied geomancy since the age of five.

He noted that Malaysia was still able to experience growth despite the global recession this year.

“However, 2012 will still be an improved year than 2011 globally as it slowly re­­covers from the recession,” he added.

Koh also said investors need to be more wary when putting their money in property in 2012.

MINGS president Joe Choo said forecast showed that properties located in the east and southeast will be the best to invest in.

“Property sector in East Malaysia, especially Sabah, is booming. In the Klang Valley, areas like Semenyih, Kajang and Seri Kembangan will see good returns,” he said, adding that there will not likely be a burst in the property bubble in 2012.

“Property prices will not see much increase in the high-end sector.

“The best growth will be in mid-range properties,” he said.

MINGS was founded by Koh in 1998 and promotes awareness in the ancient art and science of environology, which is also known as geomancy or feng shui.

(Tạm dịch)

Chuẩn bị cho ra đời cho bài viết phong thủy 2013

Chuyên gia phong thủy: Chính trị và nền kinh tế toàn cầu không ổn định vào năm 2012

KUALA LUMPUR: Năm Dragon của năm 2012 sẽ chứng minh được một năm bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng Malaysia sẽ không bị ảnh hưởng các khía cạnh tồi tệ của nó, các chuyên gia environology Malaysia dự đoán.

Thạc sĩ David Koh (pic), một bậc thầy phong thủy nổi tiếng và người sáng lập của Viện Malaysia Phong thủy Khoa học (MINGS), dự đoán rằng năm 2012 sẽ là một năm khó khăn cho các chính trị từ cả hai phía của việc chia cắt Malaysia khi họ phải đối mặt với một cuộc bầu cử sắp xảy ra chung.

“Chúng tôi cũng dự đoán người chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ chiến thắng nhẹ”, ông nói với một cuộc họp báo trong thời gian nói chuyện MINGS triển vọng 2012 ở đây ngày hôm qua.

Koh cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ có biến động vì các nền kinh tế kém của Hoa Kỳ và cũng là đồng tiền Euro.

“Điều này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á, nhưng Malaysia sẽ là nước ổn định hơn trong số những người khác,” 65-tuổi, người nghiên cứu phong thủy kể từ khi năm tuổi.

Ông lưu ý rằng Malaysia vẫn có thể trải nghiệm sự tăng trưởng bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu năm nay.

“Tuy nhiên, năm 2012 vẫn sẽ là một năm được cải thiện hơn so với 2011 trên toàn cầu như nó từ từ hồi phục từ suy thoái kinh tế”, ông nói thêm.

Koh cũng cho biết các nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn khi đổ tiền vào bất động sản trong năm 2012.

Tịch MINGS Joe Choo cho biết dự báo cho thấy các tài sản nằm ở phía đông và đông nam sẽ là tốt nhất để đầu tư.

“Bất động sản khu vực ở Đông Malaysia, đặc biệt là Sabah, đang bùng nổ. Trong thung lũng Klang, các khu vực như Semenyih, Kajang và Seri Kembangan sẽ thấy lợi nhuận tốt “, ông nói, và thêm rằng sẽ không có khả năng là một vụ nổ trong bong bóng bất động sản trong năm 2012.

“Giá bất động sản sẽ không thấy tăng nhiều trong lĩnh vực cao cấp.

“Sự tăng trưởng tốt nhất sẽ được tính tầm trung,” ông nói.

MINGS được thành lập bởi Koh trong năm 1998 và thúc đẩy nhận thức về nghệ thuật cổ đại và khoa học của environology, mà còn được gọi là phong thủy.

Từ Khóa : bột tẩy uếbột trừ tàdịch vụ cúng kiếnfengshuikhai quang điểm nhãnla kinh tiếng việtMalaysiaMASTER DAVID KOHpháp khi phong thủyphong thủyphong thủy nhà đấtthầy phong thủytrọng hùngvật khí phong thủyvật phẩm phong thủyxem ngàyxem ngày giờ tốtxem ngày nhập trạchxem ngày động thổxem phong thuy
Phong Thủy

Tác giả Phong Thủy

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.