close

Nhân dịp, “Trung Ngươn Địa Tạng Vương” (Vu Lan Bồn). Nay Trọng Hùng Fengshui diễn giải một bài viết nói về nghi thức Nguyện Hương và giải vong chư linh hồn cho quý độc giả tham khảo. Hãy đọc từ từ, chậm chậm, nghiền ngẫm và chiêm nghiệm…rồi để mở ra “Tri Thức Pháp”

Trần gian, lắm nhiều pháp. Thật Hư ở lẻ nào? Dụng pháp mà không hiểu Pháp, “Hành đạo vào đời – Hành đời vào đạo” Hiển Mật chẳng viên thông. Có Nhân đạo mới hiểu được Thần đạo, có Đắc thần đạo thì thông được Thiên đạo.

“Cái thông linh là do sự quyết định từ bề trên truyền tải xuống chứ không do quyết định của chúng ta,
nếu như ta cứ chấp vào ý riêng của mình thì làm sao còn thanh tịnh mà cúng dường hành pháp!”
(Trọng Hùng Fengshui)

“Thọ Chân Nhân – Cảm Thần Nhân – Hành Chí Nhân”

Trang Nghiêm Thanh Tịnh nơi Đạo Tràng (Ảnh Trọng Hùng Fengshui)
Trang Nghiêm Thanh Tịnh nơi Đạo Tràng (Ảnh Trọng Hùng Fengshui)

Nguyện hương:

Nam mô, nguyện thử diệu hương vân.

Biến mãn thập hương giới.

Cúng dường tôn pháp phật cùng vô vàn chư bồ tát muôn vạn ứ thánh thần.

Vô biên thanh văn chúng, tam thiên tam cỏi nguyện.

Nguyện tam kỳ nghiệp nhất thiết tế độ chúng sanh.

An lạc tịnh khởi cầu bồ đề tâm tăng trưởng.

Giai cộng thành tự tánh.

Giác chứng vô thượng tâm.

Giác tâm vô thượng đạo.

Đảnh lễ tam bảo tiền.

Cắm Hương – Định Hương

“Giới hương định hương vũ huệ hương . Giải thoát , giải thoát tri kiến hương . Quang minh vân đài biến pháp giới , cúng dường thập phương phật!

Nam Mô Hương cúng dường chư phương phật ,bồ tát và thánh thần chứng minh !

(Cắm hương và lạy đảnh lễ ba lạy (thật trang nghiêm) trân trọng cúng dường)

Nghi Thức Nguyện Hương và Tiển Vong
Nghi Thức Nguyện Hương và Tiển Vong

Lý giãi:

Chư phương PHẬT -BỒ TÁT – THÁNH THẦN .

Chỉ dụng công hạnh thật thà trang nghiêm mà hành nghi lễ , đó là tâm thân nhất quán lễ . Nhất niệm ba lạy của ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba thời quán chiếu một, không thay đổi điêu đứng lân sân, để TÂM THÂN THANH TỊNH HẰNG TRANG NGHIÊM .

Không nhắm mắt vọng cầu, chiêu cảm, điều này vô cùng tối kỵ (!)

Vì tha lực chiêu cảm ấy vô cùng nguy hiễm. Nguy hiễm ở chỗ tạp linh , siêu linh dễ nhảy vào “thần quang bách hội cung” mà xuống tát nghi pháp lễ . Nên ngũ quan phải kiên cường mở rộng, không bế, không cần phụ trợ để đạt đến cảnh giới thật NHẤT TÂM -THÂN -KHẨU -Ý mà khấn nguyện .

Thân pháp chắp đồng nhập một đến chỗ tối ưu nhất quán gọi là Nhiếp Tâm (chí tâm đảnh lễ), đó là thật thà pháp cúng dường tôn thiên hoa đăng hương quả .

Đơn giản, thật đơn giản cúng dường bằng chân thành tự tánh giác, để xả bỏ lòng quang nghi mơ hồ cảm xạ, thì đồng nghĩa với thật tánh tin tưởng ở tôn pháp, xa rời ác kiến, xóa chấp nghi ngờ…đó mới là “thật tin” .

Tín ngưỡng đúng đắng là nằm chỗ này, quý vị ạ !

Cái thông linh là do sự quyết định từ bề trên truyền tải xuống chứ không do quyết định của chúng ta, nếu như ta cứ chấp vào ý riêng của mình thì làm sao còn thanh tịnh mà cúng dường hành pháp !

Đời thường cũng vậy! “Âm dương đồng nhất lý!”

Ta nói chuyện với ai đó, mà kẻ đối diện cứ nghi ngờ thật đa đoan thì có nên nói nữa không, huống chi là khẩn cầu ???!

Tôn nghiêm là phép lịch sự trong giao tiếp thì xá chi là pháp lễ với siêu hình Phật Bồ Tát Tiên Thiên .

Pháp lễ là thật tâm! Cùng cực cũng có, nghèo hèn cũng có, sang trọng cũng có, uy quyền cũng có và cả tật nguyền cũng có! Một cái chân tình lạy đâu đâu cũng có, ai ai cũng có nhưng ít ai biết mà thực hành !

Đó mới thực gọi là : TÂM HẠNH CÚNG DƯỜNG TRANG NGHIÊM THANH TỊNH.

Nghi Thức Nguyện Hương và Tiển Vong
Nghi Thức Nguyện Hương và Tiển Vong

Nhân lễ vu lan bồn giãng diễn về chư tâm linh “Vong Hồn và Linh Hồn!”

Con người sanh ra con người, ấy là tự nhiên, là thuần nhiên! Không chút thay đổi, thế mà có sự thay đổi ít ai thấy, ít ai luận và chẳng hiểu vì sao (???) !

Thật ra, chúng ta sống là nhờ không khí oxy là chủ yếu, đó là Khí, là thực dưỡng của linh hồn, nhà Phật gọi là “Trung Ấm”. Còn thân này chỉ là cái thể tạm bợ mà thôi! Cho nên nó cần thực dưỡng cho thân ăn và uống mà tác hành vận chuyển lưu thân bằng vận tải của điện năng cơ thể là máu (huyết)

Máu huyết tuần hoàn nhờ phổi và tim chuyển hoá truyền tải của gió (oxy) , biến thành (e) năng lượng. Vậy thực chất khí là cần thiết hơn và tuyệt đối không trễ mà thiếu được. Cho dù thiếu ăn, thiếu uống không thể thiếu khí .

Cho ta thấy rằng cái xác này cần có khí (hồn) hơn là có ăn no, uống đủ! Vì hồn là bản thể của thân xác (thể) mà thôi !

Vậy trước tiên con người ta sanh ra cái thể xác mà thông lưu qua “Cuốn Nhao” người mẹ để thở giùm cho con ở bụng mẹ và sau đó bị cắt Nhao (rốn) đi là kể như chia lìa nhịp thở, trả về tự nhiên ban đầu của hoá trình hình thành. Vài phút sau tự nhiên thể xác từ quả tim, bộ phổi hoạt động có không khí tuần hoàn là do đâu?

Do khí! hay “Hồn” đã nhập xác thể! Mà sự sống có, cho cái thể này !

Cái thể kia khi tăng trưởng có thể là không như ý, khác biệt hoàn toàn cha mẹ sanh ra, cho nên có câu: (cha mẹ sanh con, không sanh tánh là vậy !)

Tánh nó thuộc phần hồn, cái phần siêu việt của tự nhiên có sẵn trong trời đất vũ trụ quan. (Sắt Na)

Khi chết đi ta mang theo nó là vậy! Nó đến và đi từ không khí (khí), nó là hồn, năng lượng trong vũ trụ nhỏ của ta. Khí (hồn) có thể luyện thành Thần gọi là thần khí chứa đựng Quang minh hay Thần minh theo từng cấp độ !

Sơ lược là vậy! Của sự diễn giải, tuy nhiên nói đến Vong!

Cảnh "Hầu Đồng" Thật và giả lẫn lộn....
Cảnh “Hầu Đồng” Thật và giả lẫn lộn….

Pháp sư thế gian, thường cho Hồn là Vong

Pháp sư gọi Hồn là Vong. Nhưng pháp sư đâu có thấy, đâu có biết, chỉ nói Vong cho đại khái mà thôi .

“Nếu có Pháp sư nào mà nói là thấy Vong, ta nên nghĩ lại ngay và xét lại ngay!”

Bỡi gì Vong là hồn là khí, mà thấy Vong Ma đồng nghĩa với pháp sư kia là Ma mà thôi. “Ma mới thấy Ma là từ lẽ ấy!”

Cha ông ta có câu: “Lắm Thầy Nhiều Ma là vậy!”

Pháp sư nuôi Ma!
Thầy pháp đánh Ma, bắt Ma!
Chỗ nào cũng Ma!
Rồi Pháp sư tìm Ma! Như tìm Tiền! “Rõ là Thầy nuôi Ma, Ma nuôi thầy!”

“Thầy nuôi Ma, cho Ma đồ giả, Ma nuôi Thầy cho Thầy đồ thật, Thầy ăn nhiều hơn Ma ăn nữa! Vong Ma, mà dùng cảm xạ học để tìm…..?!”

Sai quá xa! rồi đi xa quá…khi con người còn mê hoặc tín ngưỡng, để tìm vọng cầu!

Xưa nay số chết nhiều hơn số sống!, rồi đi về đâu…? Tuy vậy Chư Vong vẫn là những tạp khí (hồn) có thể là chưa siêu sanh chuyển hoá! Dẫu rằng vậy, nhưng chỗ nào mà không có Khí, có âm, có dương, âm dương thịnh suy là việc hẳn nhiên theo trình tự rõ ràng không chối cải được.! “Không mơ hồ là vậy!”

"Không thấy Ma cũng nói Ma. Đó là "Ma Tâm" từ trong người chuyên Độ Vong...
“Không thấy Ma cũng nói Ma. Đó là “Ma Tâm” từ trong người chuyên Độ Vong…

Trong đạo tuần hoàn của tạo hoá tất sanh là tất diệt!

Vong Ma cũng vậy, không thoát khỏi Thiên Lực này! Nhưng ta đủ hạnh lực siêu đồ cho oán hồn yên tha tự chất vãng sanh nghiệp tội ba thời tác tạo là phi thiên!

“Oán khí hồn” là loại vất va vất dưỡng không tịnh lạc siêu sinh biện giải giữa sinh tử, cho nên oán hồn vần còn linh địa!

Sống khôn thì Thác thiêng! Năng lượng tốt đẹp của linh hồn dẫu chưa siêu sanh, nhưng hạnh nguyện chưa biện giãi thì vãng sanh vẫn còn chờ đó mà đáo lai theo thời khắc, chúng sinh cứ cho là hồn linh nhưng chưa hiểu “chữ Linh” là sự trói nghiệp ba thời của hồn! và Linh cũng chỉ là nghiệp lực chất chứa ba thời kia mà thôi !

“Trung ấm” linh khí địa là tha lực Linh của hồn! Gọi tạm là Linh! Chư linh là mọi tha lực âm phần, không phải lúc nào cũng có, cũng xuất hiện đồng thân đồng thời hay tương báo !

Âm Linh là uất khí từ thể !

Vãng sanh chưa trọn vẹn oan uổng của tha lực Linh mà tồn động sự biện giải âm dương !

Độ Linh (Tiển Vong)

Lẽ đó mà khi triệu thỉnh (câu triệu) vong còn phải dùng đến oai lực của Tôn thiên pháp chú (ngữ mật), ấn sắc câu triệu đồng thời thật tâm tập hội chiêu cảm như một lời mời chân thành đáng được tin tưởng (hoà đàm) chiêu đãi họ, thì tự khắc vong hay Anh Linh sẽ được triệu tập nương nhờ oai lực hộ thần của Minh Sư mà tiếp dẫn họ. Cái khó ở chỗ là hiểu họ cần gì? Mà tế độ và tiếp dẫn cho an khê khế hợp!

“Cái sai lầm của các pháp sư không phải ở chỗ pháp đàng mà ở chỗ công đức của pháp sư ! Thiếu âm dương công đức tu tập!”. Gọi là “Linh Lực Pháp”

Dẫn đến dụng oai lực sai pháp, cứ đòi bắt, nhốt, hăm he, đánh đập, giết choc… Thật ngu xuẩn khi có ý niệm này .

Sai có hai đặc điểm:

Có thấy gì đâu mà đòi bắt họ? Họ chết từ lâu rồi làm gì chết được nữa đâu mà đòi đánh giết họ? Chẳng qua là Ma tâm của pháp sư mà thôi, nên nực cười khi phát biểu linh tinh cuồng loạn.

Đó là trò mượn cớ bắt Ma chết hù Ma sống, thì làm gì đủ trực hạnh để câu triệu…? Vô công dụng hạnh thì đắc pháp này.

Nghĩa là làm chí tâm vô tư thì sẽ được! Không tác ý hay dùng dụng cụ thì sẽ cảm ứng với siêu hình hoặc siêu linh vong.

Cái thứ hai là, họ là đấng siêu hình nên ta dùng thật tâm từ công đức chư tôn pháp gia trì mà cảm ứng kêu gọi, thỉnh an chân thành thì họ sẽ cảm linh thông mà chấp thủ. Đó mới thực nghĩa của từ Cúng hay Dâng hương chiêu thỉnh.

Chiêu an, cầu siêu cũng nên chân thành và nương nhờ công hạnh của phật pháp tôn thiên. Phật dụng từ câu hội là không ngoài cái nghĩa trên!

Đây là pháp chiêu vong, hương linh hoặc tế đàng câu triệu cũng từ cơ bản này.

Hiểu rõ trình tự Nghi pháp dụng mật tương ưng mà câu hội và cầu siêu linh an tịnh.

Tiển Vong đi, vậy tiển Linh Vong siêu sinh về đâu? Về phương tây à…..

Sai lắm…! Xa lắm… !

Hồn thiêng sông núi trường tồn, là nơi nhà ở (a la nhã) của siêu linh vong linh trăm họ dân

Hồn Thiêng Núi Non Việt Nam
Hồn Thiêng Núi Non Việt Nam

“Anh Linh Đài – Bàn thờ của cửu huyền trăm họ gia thiên dân tộc việt nam.” Đó mới thật sự là Đài Anh Linh vì Tịnh lực quốc an, quốc thái .

Ngôi đền tâm linh lớn của các siêu linh anh hùng dân tộc, chiến sĩ tử trận, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn tử vong Đất Việt. Dù vô danh hay hữu danh, dù Vô vị hay Hữu vị cũng hội tụ nơi này rồi hoá sanh chuyển lưu chuyển kiếp theo từng giai đoạn thời kỳ.

Tiễn là đưa, là giúp, là giới thiệu chư vong đến để tìm sự Tịnh Lạc Siêu Cầu Tha linh cho chư vong an trụ giải thoát vãng sanh an định.

Linh đủ sức, đủ tha lực thông mà tác đồng tịnh lạc vì được thông linh trước khi lên đường về nơi đó. Chư tôn Phật – Bồ Tát ở đó sẵn đợi chờ dìu dạy họ cách giải thoát đồng hoá sanh cõi hưng lạc an trụ ở lai sanh. “Ca lan Đà” là nơi dạy họ, chiêu linh thần cảm cho các vong an trụ ở chốn Ta Bà này .

“Vong Linh” là những Vong Hồn sẽ được siêu sanh

“Anh Linh” là những Vong Hồn đã được siêu sanh.

Nam Mô, Chứng Minh Sư Bồ Tát – Ma Ha Tát!

Châu Đốc, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (âm lịch) – Trọng Hùng Fengshui

Từ Khóa : bột trừ tà tẩy uếdịch vụ cúng kiếnfengshuikhai quan điểm nhãnNghi Thức Nguyện Hương và Tiển Vongpháp khi phong thủyphong thủyphong thủy nhà đấtthầy phong thủytrọng hùngvật khí phong thủyvật phẩm phong thủyxem ngày giờ tốtxem phong thuy
tronghung

Tác giả tronghung

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.