close

Năm 2017 dù phạm Thái Tuế nhưng không hẳn là không phát