close

Đặt vật khí phong thủy này ở hướng Đông để chiêu tài cho gia chủ