close

Hướng nhà quyết định phần không nhỏ tới cát hung họa phúc của một ngôi nhà. Phong thủy nhà ở tốt là nhà có hướng hợp với tuổi, với mệnh của gia chủ, đó sẽ là nơi giúp cả gia đình hưng vượng, phát đạt, hiển quý. Xem hướng nhà theo tuổi rất cần kiến thức, xin mời nam giới tuổi Tị đọc và chọn lọc hướng nhà theo hướng dẫn.

xem hướng nhà - phong thủy trọng hùng
xem hướng nhà – phong thủy trọng hùng

1. Tuổi Tân Tị 2001 – mệnh Cấn

– Hướng tốt:

Hướng Tây Nam – Sinh khí: Nhà này có nhiều đất đai, con cháu đông đảo, gia trạch thuận hòa nhưng do Mộc tinh thuộc ngũ hành Mộc khắc hướng thuộc ngũ hành Thổ nên về sau sẽ không được thịnh vượng như trước nữa.

Hướng Tây – Diên niên: Nhà này phất lên nhanh chóng, tài lộc dồi dào, con cháu vinh hiển, gia vận hài hòa.

Hướng Tây Bắc – Thiên y: Nhà này tài lộc khấm khá, con người đức độ, con cháu đông đủ, nhà càng nhiều phúc đức thì càng giàu có. Nhưng do nhà thuần dương nên phụ nữ trong nhà sức khỏe yếu.

– Hướng xấu:

Hướng Đông Bắc – Phục vị: Nhà này ban đầu giàu có nhưng càng về sau càng lụn bại, dương thịnh âm suy khiến phụ nữ và con gái trong nhà sức khỏe yếu kém, công danh tài lộc không vượng bằng nam giới.

Hướng Đông Nam – Tuyệt mệnh: Xem hướng nhà tốt xấu cho nam giới tuổi Tị, nhà này gặp nhiều hung hiểm, người trong nhà nhiều bệnh tật, tai họa, gặp trộm cướp, thiệt mạng, nhất là người con út.

Hướng Đông – Lục sát: Nhà này ban đầu tốt đẹp nhưng sau suy bại, dương thịnh âm suy khiến con gái ốm yếu, dễ bị tổn thương; con trai út sức khỏe yếu, hay gặp họa.

Hướng Nam – Họa hại: Nhà này ban đầu giàu có, nhưng càng ngày lộc càng ít, con cháu thưa thớt, vợ lấn quyền chồng, gia đình lục đục.

Hướng Bắc – Ngũ quỷ: Nhà này thường vướng vào thị phi, quan tai, kiện tụng; tài lộc suy giảm, của cải tiêu tán; dương thịnh âm suy nên phụ nữ và con gái trong nhà thường hay đau ốm, gặp họa.

2. Tuổi Kỷ Tị 1989 – mệnh Khôn

– Hướng tốt:

Hướng Đông Bắc – Sinh khí: Nhà này giàu sang phát đạt, có nhiều điền sản nhưng sau tài lộc có suy giảm do ảnh hưởng của sao Sinh khí hành Mộc.

Hướng Tây Bắc – Diên niên: Nhà này thành đạt, làm ăn tốt, có tài sản; con cháu giỏi giang ngoan ngõa; gia trach thuận hòa; người trong nhà sống lâu.

Hướng Tây – Thiên y: Nhà này âm thịnh dương suy, con gái nhiều hơn con trai; gia trách phúc đức, có lộc làm ăn nhưng về sau kinh tế sẽ kém dần.

– Hướng xấu:

Hướng Tây Nam – Phục vị: Nhà này ban đầu hưng vượng giàu có nhưng về sau lụi bại, nam giới đoản mệnh, nữ giới nắm quyền, có nhiều quả phụ.

Hướng Tây Bắc – Tuyệt mệnh: Nhà này kinh doanh lụn bại, người trong nhà yếu ớt, ốm bệnh, con trai thứ tổn thọ chết yểu.

Hướng Nam – Lục sát: Nhà này ban đầu cũng có lộc nhưng về sau mất dần, dương khí suy nên con trai ít ỏi, đoản thọ, thiếu người thừa tự.

Hướng Đông – Họa hại: Nhà này ban đầu phát đạt nhưng sau suy yếu, dễ gặp họa, phụ nữ lớn tuổi trong nhà bị tổn thương.

Hướng Đông Nam – Ngũ quỷ: Nhà này không có lộc làm ăn, gia sản tiêu tán, gặp chuyện thị phi, gia đình lục đục không yên, thường có tranh chấp tài sản; ít con trai, người mẹ đau ốm.

3. Tuổi Đinh Tị 1977 – mệnh Khôn

xem hướng nhà - phong thủy trọng hùng
xem hướng nhà – phong thủy trọng hùng

– Hướng tốt:

Hướng Đông Bắc – Sinh khí: Nhà này giàu sang phát đạt, có nhiều điền sản nhưng sau tài lộc có suy giảm do ảnh hưởng của sao Sinh khí hành Mộc.

Hướng Tây Bắc – Diên niên: Nhà này thành đạt, làm ăn tốt, có tài sản; con cháu giỏi giang ngoan ngõa; gia trach thuận hòa; người trong nhà sống lâu.

Hướng Tây – Thiên y: Xem hướng nhà theo tuổi, nhà này âm thịnh dương suy, con gái nhiều hơn con trai; gia trách phúc đức, có lộc làm ăn nhưng về sau kinh tế sẽ kém dần.

– Hướng xấu:

Hướng Tây Nam – Phục vị: Nhà này ban đầu hưng vượng giàu có nhưng về sau lụi bại, nam giới đoản mệnh, nữ giới nắm quyền, có nhiều quả phụ.

Hướng Tây Bắc – Tuyệt mệnh: Nhà này kinh doanh lụn bại, người trong nhà yếu ớt, ốm bệnh, con trai thứ tổn thọ chết yểu.

Hướng Nam – Lục sát: Nhà này ban đầu cũng có lộc nhưng về sau mất dần, dương khí suy nên con trai ít ỏi, đoản thọ, thiếu người thừa tự.

Hướng Đông – Họa hại: Nhà này ban đầu phát đạt nhưng sau suy yếu, dễ gặp họa, phụ nữ lớn tuổi trong nhà bị tổn thương.

Hướng Đông Nam – Ngũ quỷ: Nhà này không có lộc làm ăn, gia sản tiêu tán, gặp chuyện thị phi, gia đình lục đục không yên, thường có tranh chấp tài sản; ít con trai, người mẹ đau ốm.

4. Tuổi Ất Tị 1965 – mệnh Cấn

– Hướng tốt:

Hướng Tây Nam – Sinh khí: Nhà này có nhiều đất đai, con cháu đông đảo, gia trạch thuận hòa nhưng do Mộc tinh thuộc ngũ hành Mộc khắc hướng thuộc ngũ hành Thổ nên về sau sẽ không được thịnh vượng như trước nữa.

Hướng Tây – Diên niên: Nhà này phất lên nhanh chóng, tài lộc dồi dào, con cháu vinh hiển, gia vận hài hòa.

Hướng Tây Bắc – Thiên y: Nhà này tài lộc khấm khá, con người đức độ, con cháu đông đủ, nhà càng nhiều phúc đức thì càng giàu có. Nhưng do nhà thuần dương nên phụ nữ trong nhà sức khỏe yếu.

– Hướng xấu:

Hướng Đông Bắc – Phục vị: Nhà này ban đầu giàu có nhưng càng về sau càng lụn bại, dương thịnh âm suy khiến phụ nữ và con gái trong nhà sức khỏe yếu kém, công danh tài lộc không vượng bằng nam giới.

Hướng Đông Nam – Tuyệt mệnh: Xem hướng nhà tốt xấu cho nam giới tuổi Tị, nhà này gặp nhiều hung hiểm, người trong nhà nhiều bệnh tật, tai họa, gặp trộm cướp, thiệt mạng, nhất là người con út.

Hướng Đông – Lục sát: Nhà này ban đầu tốt đẹp nhưng sau suy bại, dương thịnh âm suy khiến con gái ốm yếu, dễ bị tổn thương; con trai út sức khỏe yếu, hay gặp họa.

Hướng Nam – Họa hại: Nhà này ban đầu giàu có, nhưng càng ngày lộc càng ít, con cháu thưa thớt, vợ lấn quyền chồng, gia đình lục đục.

Hướng Bắc – Ngũ quỷ: Nhà này thường vướng vào thị phi, quan tai, kiện tụng; tài lộc suy giảm, của cải tiêu tán; dương thịnh âm suy nên phụ nữ và con gái trong nhà thường hay đau ốm, gặp họa.

5. Tuổi Quý Tị 1953 – mệnh Khôn

xem hướng nhà - phong thủy trọng hùng
xem hướng nhà – phong thủy trọng hùng

– Hướng tốt:

Hướng Đông Bắc – Sinh khí: Nhà này giàu sang phát đạt, có nhiều điền sản nhưng sau tài lộc có suy giảm do ảnh hưởng của sao Sinh khí hành Mộc.

Hướng Tây Bắc – Diên niên: Nhà này thành đạt, làm ăn tốt, có tài sản; con cháu giỏi giang ngoan ngõa; gia trach thuận hòa; người trong nhà sống lâu.

Hướng Tây – Thiên y: Xem hướng làm nhà, nhà này âm thịnh dương suy, con gái nhiều hơn con trai; gia trách phúc đức, có lộc làm ăn nhưng về sau kinh tế sẽ kém dần.

– Hướng xấu:

Hướng Tây Nam – Phục vị: Nhà này ban đầu hưng vượng giàu có nhưng về sau lụi bại, nam giới đoản mệnh, nữ giới nắm quyền, có nhiều quả phụ.

Hướng Tây Bắc – Tuyệt mệnh: Nhà này kinh doanh lụn bại, người trong nhà yếu ớt, ốm bệnh, con trai thứ tổn thọ chết yểu.

Hướng Nam – Lục sát: Nhà này ban đầu cũng có lộc nhưng về sau mất dần, dương khí suy nên con trai ít ỏi, đoản thọ, thiếu người thừa tự.

Hướng Đông – Họa hại: Nhà này ban đầu phát đạt nhưng sau suy yếu, dễ gặp họa, phụ nữ lớn tuổi trong nhà bị tổn thương.

Hướng Đông Nam – Ngũ quỷ: Nhà này không có lộc làm ăn, gia sản tiêu tán, gặp chuyện thị phi, gia đình lục đục không yên, thường có tranh chấp tài sản; ít con trai, người mẹ đau ốm.

6. Tuổi Tân Tị 1941 – mệnh Khôn

– Hướng tốt:

Hướng Đông Bắc – Sinh khí: Nhà này giàu sang phát đạt, có nhiều điền sản nhưng sau tài lộc có suy giảm do ảnh hưởng của sao Sinh khí hành Mộc.

Hướng Tây Bắc – Diên niên: Nhà này thành đạt, làm ăn tốt, có tài sản; con cháu giỏi giang ngoan ngõa; gia trach thuận hòa; người trong nhà sống lâu.

Hướng Tây – Thiên y: Nhà này âm thịnh dương suy, con gái nhiều hơn con trai; gia trách phúc đức, có lộc làm ăn nhưng về sau kinh tế sẽ kém dần.

– Hướng xấu:

Hướng Tây Nam – Phục vị: Nhà này ban đầu hưng vượng giàu có nhưng về sau lụi bại, nam giới đoản mệnh, nữ giới nắm quyền, có nhiều quả phụ.

Hướng Tây Bắc – Tuyệt mệnh: Nhà này kinh doanh lụn bại, người trong nhà yếu ớt, ốm bệnh, con trai thứ tổn thọ chết yểu.

Hướng Nam – Lục sát: Nhà này ban đầu cũng có lộc nhưng về sau mất dần, dương khí suy nên con trai ít ỏi, đoản thọ, thiếu người thừa tự.

Hướng Đông – Họa hại: Nhà này ban đầu phát đạt nhưng sau suy yếu, dễ gặp họa, phụ nữ lớn tuổi trong nhà bị tổn thương.

Hướng Đông Nam – Ngũ quỷ: Nhà này không có lộc làm ăn, gia sản tiêu tán, gặp chuyện thị phi, gia đình lục đục không yên, thường có tranh chấp tài sản; ít con trai, người mẹ đau ốm.(st)

Từ Khóa : bột tẩy uếbột trừ tàdịch vụ cúng kiếnfengshuikhai quang điểm nhãnla kinh tiếng việtNam tuổi Tị nên và không nên làm nhà theo hướng nàopháp khi phong thủyphong thủyphong thủy nhà đấtthầy phong thủytrọng hùngvật khí phong thủyvật phẩm phong thủyxem bát tựxem ngàyxem ngày giờ tốtxem ngày nhập trạchxem ngày động thổxem phong thuyxem tử vi
Phong Thủy

Tác giả Phong Thủy

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.