close

Ngôi nhà có đường đâm thẳng vào nhà nên mua hay không?