close

Nên cúng giao thừa ngoài trời hay trong nhà trước?