close

Kỷ Dậu

xem sao hạn 2018 tuổi Dậu  – phong thủy trọng hùng
Âm dương tạp luậnGóc tổng hợpThư giãnThuyết tâm linhTrải nghiệm cuộc sốngTử vi lý sốÝ nghĩa 12 con giáp

Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Dậu: Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu

Hàng năm, vào dịp đầu năm mới, nhiều nơi có tập tục cúng dâng sao giải hạn. Có nơi còn tiến hành nghi lễ này vào các ngày cố định trong tháng. Vậy sao hạn
Xem