close

Không nên để những đồ vật này dưới gầm giường ngủ