close

Dùng màu vàng kích hoạt năng lượng ở hướng Tây Nam